Graphics Card MSI

MSI GeForce N730K-2GD3H/LPV1 Graphics Card

Giá: Liên hệ

 • Core/Memory
  • 902 MHz Core
  • 2048MB DDR3 1600 MHz Memory
 • Video Output Function
  • HDMI x 1
  • Dual-link DVI-D x 1
  • D-Sub x 1