Keyboard - Bàn phím

Meletrix Zoom65 EE V2 – Add ons

Giá: 500.000 VNĐ

Tham Gia Group Buy (Khách hàng sẽ cọc 70-100% giá trị đơn hàng)

  • Thời gian dự kiến đến: Từ 26/01/2023 – 13/02/2023
  • Thời gian trả hàng dự kiến: Tháng 4/2023

Hướng dẫn đặt hàng và thanh toán: Tham khảo tại đây