Monitor - Màn hình

LG 20MK400H-B Monitor – 19.5″, HD, Dynamic Action Sync

1.750.000 VNĐ

  • Chế độ đọc sách
  • An toàn rung hình
  • Đồng bộ hành động kép
  • Cân bằng tối
  • Điều khiển trên màn hình
  • Treo tường

Cho phép đặt hàng trước