SSD - Ổ cứng thể rắn

KLEVV CRAS C710 1TB SSD – M.2, NVMe

Giá: 3.010.000 VNĐ

  • Ổ cứng KLEVV CRAS C710 1TB
  • Công nghệ bộ đệm thuật toán thông minh SLC
  • Tích hợp công nghệ S.M.A.R.T và LDPC ECC Engine

Cho phép đặt hàng trước