Bàn phím máy tính - Keyboard

Kit Monsgeek M1W Custom Build Keyboard – 3 Mode, PCB Stab, Aluminium CNC, Gasket Mount, Hotswap RGB, Pin 6000 mAh

Giá: 1.650.000 VNĐ

  • – 3 Mode
  • – Case nhôm CNC | Hotswap RGB
  • – Mạch xuôi | Gasket mount
  • – Pin 6000 mAh
  • – Plate PC
  • – Stab PCB mount