Bàn phím máy tính - Keyboard

Kit Monsgeek M1 QMK Custom Build Keyboard – QMK/VIA, PCB Stab, Aluminium CNC, Gasket Mount, RGB, Hotswap

Giá: 2.290.000 VNĐ

  • Full nhôm với 5 màu tùy chọn nặng và đầm
  • Hotswap 5 pin, có LED RGB và mạch xuôi
  • Gasket Mount
  • Full foam đi kèm (Plate / Switch / Case) và bổ sung thêm Sticker (Tape Mode) và Teflon Pads (Force Break)
  • Đi kèm PCB Stab của AKKO và cả dây xoắn
  • Hỗ trợ QMK/VIA giúp tăng khả năng tùy biến