Keyboard - Bàn phím

JWK Switch SOTC – Linear 55g, Full POM, prelubed

Giá: 19.000 VNĐ

  • Nhà sản xuất: JWK
  • Loại công tắc: Linear
  • Housing: Full-POM
  • TStem: Chất liệu LY mới của JWK
  • Các switch được prelubed với kỹ thuật lubing mới.
  • Colorway: Housing 654C, Stem vẫn giữ nguyên bản gốc của vật liệu LY (màu trắng sữa)

Cho phép đặt hàng trước