Accessory - Phụ kiện

JWK Switch Cola – Linear 58g, Housing POM

Giá: 19.000 VNĐ

– Linear 5 pin 
– Housing POM
– Stem P3 13.1mm 
– Lò xo 58g
– Travel 3.7mm

Cho phép đặt hàng trước