-46%
Giá gốc là: 5.500.000 VNĐ.Giá hiện tại là: 2.990.000 VNĐ.