CPU - Vi xử lý

Intel Xeon W-1290 Processor

14.450.000 VNĐ

  • Dòng CPU thích hợp chạy Server Workstation

Cho phép đặt hàng trước