CPU - Vi xử lý

Intel Xeon W-1290 Processor

Giá: Liên hệ

  • Dòng CPU thích hợp chạy Server Workstation