CPU - Vi xử lý

Intel Xeon W-1270 Processor

Liên hệ

  • 8 nhân 16 luồng 16MB Smart Cache
  • Tích hợp công nghệ Intel Turbo Boost
  • Dòng CPU thích hợp chạy Server Workstation

Cho phép đặt hàng trước