CPU - Vi xử lý

Intel Xeon W-1250 Processor

Liên hệ

  • Dòng CPU thích hợp chạy Server Workstation

Cho phép đặt hàng trước