CPU - Vi xử lý

Intel Xeon Gold 6240 Cascade Lake Processor

73.200.000 VNĐ

  • Kiến trúc Cascade Lake 14 nm
  • 18 nhân 36 luồng 25MB Smart Cache
  • Tích hợp công nghệ Intel Turbo Boost
  • Dòng CPU thích hợp chạy Server Workstation

Cho phép đặt hàng trước