CPU - Vi xử lý

Intel Pentium Gold G6400 Processor

1.950.000 VNĐ 1.890.000 VNĐ

Cho phép đặt hàng trước