Intel Processor

Intel 13th Gen Core i9-13900K Processor – Unlocked

Giá: 16.990.000 VNĐ

  • Chip Desktop Intel 13th Generation Intel® Core™ i9 Processors
  • 36 MB Intel® Smart Cache, up to 5.80 GHz
  • Intel 7 10nm Raptor Lake 125W, turbo max 253W
  • 8 P-Cores, 16 E-Cores, 32 Threads
  • Intel® UHD Graphics 770
  • Xuất hàng và giao hàng vào ngày 21/10

Cho phép đặt hàng trước