Keyboard ikbc

ikbc TypeMan CD87 PD Keyboard

Liên hệ

  • Phím cơ ikbc CD87 sử dụng switch Cherry nổi tiếng cao cấp
  • Keycap làm từ nhựa PBT siêu bền in Doubleshot chống mờ chữ
  • 100% Anti ghosting, full key rollover chuẩn gaming
  • Kèm Key puller tháo phím dễ dàng và bộ keycaps bổ sung
Xóa