Keyboard ikbc

ikbc CD87HR Gaming Keyboard – RGB, Hot Swap, Gateron G Pro Switch

Giá: 1.890.000 VNĐ

  • Phím cơ ikbc CD87 HR sử dụng switch Gateron G Pro cao cấp
  • Keycap profile mới và chất liệu đạt 99% PBT
  • 100% Anti ghosting, full key rollover chuẩn gaming
  • Kèm Key puller tháo phím dễ dàng và bộ keycaps bổ sung