Air Cooling

ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED CPU Cooling – 7 heatpipes, Dual Heatsink, Black Coating, 2x 120mm fan

Giá: 1.190.000 VNĐ

  • 7 Heatpipes
  • Dual Heatsink
  • 2 x120mm Fans
  • Black Coating
  • Metal Mounting
  • PWM Control

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)