Keycap Set

GMK Watermelon Keycap Set (Designed by ogWalker) – Double-shot ABS, Cherry Profile

Giá: 6.500.000 VNĐ

Thèm một chút hương vị của mùa hè? Walker đã bảo vệ bạn – GMK Watermelon ở đây để làm dịu cơn khát của bạn! GMK Watermelon có 3 bộ công cụ: bộ công cụ cơ bản cung cấp phạm vi bao phủ ISO cơ bản cũng như phạm vi bao phủ bàn phím số, bộ công cụ mới lạ dễ thương và bộ công cụ phím cách cơ bản. Được thiết kế bởi một và duy nhất Sour, anh ấy và Walker đã chọn giữ cho các thiết kế đơn giản và mang đến một số lát ăn dở cho tất cả những người đang đói ngoài kia!
Designer: Walker

Plastic: Doubleshot ABS Plastic
Profile: Cherry
Sculpt: 1 1 2 3 4 4