Keycap Set

GMK Serika R2 Hiragana Core Base Kit Keycap Set (Designed by GmbH) – 139 keys, ABS doubleshot, Cherry Profile

Giá: 3.590.000 VNĐ

  • Zambumon’s beige and yellow set  r2 với hỗ trợ bố cục tốt hơn, những điểm mới lạ được cải tiến và hai full-size core kits chỉ có bảng chữ cái Hiragana hoặc Latinh.
  • Cherry profile (1-1-2-3-4-4)
  • Compatible with MX style switches
  • 1.5mm thick double-shot ABS plastic

Cho phép đặt hàng trước