Keycap Set

GMK Norse Standard Kit Keycap Set (Designed by Skok) – 141 keys, ABS doubleshot, Cherry Profile

Giá: 3.590.000 VNĐ

  • Lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, GMK Norse là kết quả của sự hồi sinh của người Viking và thần thoại bắc âu trong văn hóa đại chúng trong những năm gần đây.
  • Profile: Cherry vát cạnh trong không cấn mạch ngược
  • Chất liệu: ABS doubleshot không bào giờ mờ chữ
  • Kích thước: 141 nút lắp được mọi layout trên thị trường

Cho phép đặt hàng trước