Keycap Set

GMK METROPOLIS R2 Keycap Set (Designed by Nephlock) – ABS doubleshot, Cherry Profile

Giá: 4.490.000 VNĐ

 • Phiên bản thứ 2 của bộ phím mang tính biểu tượng Metropolis. Với các điểm mới lạ về biểu tượng bổ sung, bộ dụng cụ được thiết kế lại, cover mở rộng và hợp tác xuất sắc từ bạn bè của chúng tôi tại RAMA WORKS.
 • GMK Metropolis R2 Specifications
  • Made in Germany by GMK electronic design GmbH
  • Cherry profile (1-1-2-3-4-4)
  • Compatible with MX style switches
  • 1.5mm thick double-shot ABS plastic
  • Designed by Nephlock
 • RW × Metropolis Keycap:
  • Produced by RAMA WORKS®
  • Cherry profile Escape key (row 1, 1.00 units wide) or ANSI Enter key (row 3, 2.25 units wide)
  • Compatible with MX style switches
  • Made of aluminium, anodized finish and enamel infill