Keycap Set

GMK Dots R2 Light Base Kit Keycap Set (Designed by Biip) – 138 keys, ABS doubleshot, Cherry Profile

Giá: 3.590.000 VNĐ

  • Phong cách tối giản nhất trong các set đồ tối giản đã trở lại, hiện có các phối màu tối và sáng. Dots Round 2 – thiết kế bởi biip và thực hiện bởi GMK.
  • Cherry profile (1-1-2-3-4-4)
  • Compatible with MX style switches
  • 1.5mm thick double-shot ABS plastic

Cho phép đặt hàng trước