Keycap Set

GMK 80082 Standard Keycap Set (Designed by Dixie) – 116 keys, ABS doubleshot, Cherry Profile

Giá: 3.300.000 VNĐ

Bộ cơ bản màu đỏ hồng, 116 phím, sử dụng thiết kế phím lớn biểu tượng Biểu tượng Dixie hiện đại, 80% trở xuống là cấu hình được tối ưu hóa, sắp xếp hợp lý và tiết kiệm hơn. Đặc biệt thêm Split Space và hỗ trợ Alice, tạm biệt sự lựa chọn khó khăn.
– MX HHKB, 60%, 65% (bao gồm 1,75u Shift)
– 75%, 80%
– WKL
– Split Backspace
– Split Space (2u, 2.25u, 2.75u)
– Extra “B”

Cho phép đặt hàng trước