SSD - Ổ cứng thể rắn

GIGABYTE NVMe SSD 256GB – M.2 NVMe

1.090.000 VNĐ

  • Vật liệu chịu nhiệt tốt tạo sự ổn định khi hoạt động cường độ cao
  • Phần mềm SSD Tool Box quản lý và theo dõi cập nhật sức khỏe ổ cứng

Cho phép đặt hàng trước