Accessory - Phụ kiện

GIGABYTE GC-TITAN Ridge 2.0 Add-in Card – Intel Thunderbolt 3, 40Gb/s

Giá: 2.550.000 VNĐ

Cho phép đặt hàng trước