Keycap Set

Geekark BoW Keycap Song Ngữ – 128 keycaps, Cherry Profile, PBT Dye-sub

Giá: 400.000 VNĐ

  • Profile: Cherry
  • Chất liệu: PBT
  • Công nghệ in: Dye-Sub
  • Số lượng nút: 128 nút

Cho phép đặt hàng trước