Keycap Set

Fuhlen Panda Keycap Set – PBT double shot, CSA Profile

Giá: 500.000 VNĐ

  • Model: KC-SAOLA
  • Số lượng: 142 keys
  • Chất liệu: nhựa PBT cao cấp in chuyển nhiệt (Dye Sub)
  • Profile: Cherry
  • Cấu trúc: Chân chữ thập (+) tương thích với các trục switches hiện có
  • Phối 2 màu mặc định có biểu tượng SAO LA độc quyền
  • Phù hợp với phím có Layout 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 96%, Full size

Cho phép đặt hàng trước