Hub - Cable - AIC

FL-Esport Type-C USB Coiled Data Cable Keyboard – Blue Yellow

Giá: 290.000 VNĐ

  • Tên Sản Phẩm: FL-ESPORTS Keyboard Cable Coiled

  • Độ dài: 1.5 m

  • Chất liệu: TPE

  • Kết nối: Type-C USB Data line

  • Đóng gói: PP Bag

Cho phép đặt hàng trước