Keyboard FL-Esports

FL-Esport Q75 Transparent Black Dark Ice Keycap Gaming Keyboard – 3 mode, 75% RGB, Hotswap, Plate PC, Gasket, Full Foam

Giá: 3.390.000 VNĐ

  • Tên sản phẩm: Bàn phím FL-Esports Q75 Transparent Black Dark Ice Keycap
  •  Kết nối: USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
  •  Transparent keycap: Black Dark Ice
  •  Tính năng: Hot Swap thay switch dễ dàng
  •  Led: RGB –  Software
  •  Trang bị sẵn: đệm tiêu âm Silicone gồm PCB foam, Bottom case foam, Switch foam, Gasket Silicone, Plate Polycarbonate
  •  Switch: Kailh MX Coolmint, Kailbox Jeyllfish, Kailhbox Clione Limacina
  •  Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, MacOS’