Keyboard FL-Esports

FL-Esport Q75 Crystal Grey Custom Build Keyboard – 75% RGB, Hotswap, Plate PC, Gasket, Full Foam

Giá: 1.590.000 VNĐ

  • Top case
  • Plate Đồng
  • Foam silicone PCB
  • Foam silicone đáy
  • PCBA có hot swap
  • Bottom Case (không bao gồm switch và keycaps)
  • LED RGB kết nối USB Type-C

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)