Keyboard FL-Esports

FL-Esport CMK87 White Brass Plate Custom Build Keyboard – White, Copper, 87% RGB, Keycaps & Switches not included

Giá: 1.890.000 VNĐ

  • Top case
  • Plate Đồng
  • Foam silicone PCB
  • Foam silicone đáy
  • PCBA có hot swap
  • Bottom Case (không bao gồm switch và keycaps)
  • LED RGB kết nối USB Type-C

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)