Microphone - Mic thu thanh

Elgato Wave:3 White Premium Microphone

Giá: 3.490.000 VNĐ

  • Cardioid Condenser Capsule: Thu âm rõ ràng và chi tiết.
  • Ứng dụng Wave Link: Control Wave:3 với tối đa tám nguồn âm thanh khác, đồng thời tạo hai bản phối độc lập.
  • Bộ chuyển đổi Analog-to-Digital 24-bit/96kHz: Chất lượng âm thanh phát sóng chuyên nghiệp.
  • Công nghệ Clipguard độc quyền: giúp âm thanh hầu như không thể biến dạng.
  • Superior Circuitry: Truyền âm thanh liền mạch trong toàn bộ chuỗi tín hiệu.

Cho phép đặt hàng trước