Accessory - Phụ kiện

elgato Stream Deck+ (Stream Deck Plus) White – 8 LCD Keys, 4x Multifunction Dials, USB 2.0 Connection

Giá: 4.490.000 VNĐ

  • Tactile Control, Visual Feedback: LCD keys, touch strip, và dials cho việc điều khiể âm thanh, video, ánh sáng, v.v. 
  • Fully Customizable: Dùng như một audio mixer, studio controller, production console, etc.
  • Multi Actions, Smart Profiles: kích hoạt nhiều hành động cùng lúc hoặc tuần tự, tự động chuyển đổi giữa các cấu hình giao diện cho các ứng dụng khác nhau.
  • Powerful Plugins: Elgato Wave Link, Camera Hub, Control Center, OBS, Twitch, YouTube, Twitter, Discord, Spotify, Philips Hue, và nhiều hơn nữa.
  • Stream Deck App and Store: thiết lập kéo và thả, tải xuống plugin, biểu tượng, hàng nghìn bản nhạc miễn phí bản quyền, SFX, v.v. Cập nhật thường xuyên và các plugin mới được bổ sung thường xuyên.

Cho phép đặt hàng trước