Bàn phím máy tính - Keyboard

E-Dra Switch Set – 50 switches

Giá: 249.000 VNĐ

  • Số lượng: 50 switch/ bộ
  • Type: Linear / Tactile
  • Lực nhấn: 50 ± 15gf
  • Điểm nhận tín hiệu:  2.0mm 0.6mmm