Keyboard E-Dra

E-Dra EK387 RGB ver 2021 Keyboard

Giá: 829.000 VNĐ

  • Size:  87 Phím
  • Kết nối: USB Tyce C
  • Keycap: ABS Double shot
  • Led: RGB Rainbow
  • Switch: Huano Switch (Blue, Brown, Red)
  • Màu Sắc: Đen