Bàn ghế gaming

DXRacer King Series OH/KS06/N

8.888.000 VNĐ

  • Bọc da PU
  • Hệ thống thuỷ lực hoàn hảo với trục khoá nằm riêng
  • Nghỉ tay điều chỉnh 3 chế độ
  • Ti thủy lực ‘class 4’

Cho phép đặt hàng trước