Chuột - Lót chuột

Darmoshark N3 Wireless Bluetooth Gaming Mouse – 26000 DPI, 7 Buttons, Optical PAM3395

Giá: 1.250.000 VNĐ

  • 03 chế độ kết nối: Wireless (Bluetooth/2.4Ghz)+Wired USB
  • Pin dung lượng cao.
  • Sử dụng Switches: Kalih Micro
  • Chuyển chế độ kết nối với 1 nút bấm Bluetooth and Wireless 2.4GHz modes.
  • 7-Key Custom Macro Programming