Chair & Desk Others

COUGAR Argo One Ergonomics Gaming Chair

Giá: 9.490.000 VNĐ

  • Kế thừa tính công thái học của ghế chơi game Argo, Argo One được nâng cấp lên một tầm cao mới.
  • Argo One với tính năng bo viền thoải mái, hỗ trợ tuyệt vời và mang phong cách gaming pro. Đây là một phần không thể thiếu để nâng cấp góc gaming phong cách của bạn.