Bàn phím máy tính - Keyboard

CIDOO V65 Pro Retro Grey Gaming Keyboard – Cidoo Matt Grey (Linear) switch – Dual Mode, 65% Hot Swappable, Wireless Modes, Gasket Mount, Aluminum CNC Casing

Giá: 2.790.000 VNĐ

65% Hot Swappable Mechanical Keyboard with VIA

  • Metal Rotary Knob for Mac/Win OS
  • Hot Swappable Mechanical Switches
  • Wired/Wireless Modes
  • Gasket Mount Design
  • Aluminum CNC Casing

Cho phép đặt hàng trước