Keycap Set

Cherry PBT Dyesub Norse Keycap Set

Giá: 790.000 VNĐ

  • Profile: CHERRY
  • Chất liệu: PBT
  • Công nghệ in: Dyesub
  • Số lượng nút: 136 nút, đáp ứng các layout phổ biến trên thị trường