Keycap Set

Cherry Earth Tones Keycap – 129 keycaps, PBT Dye-sub

Giá: 590.000 VNĐ

  • Profile: Cherry
  • Chất liệu: PBT
  • Công nghệ in: Dye-Sub
  • Số lượng nút: 129 nút

Cho phép đặt hàng trước