Keycap Set

Cherry Aifei Yuru Keycap – 253 nút, ABS Doubleshot

Giá: 690.000 VNĐ

  • Profile: Cherry
  • Chất liệu: ABS
  • Công nghệ in: Doubleshot
  • Số lượng nút: 253 nút

Cho phép đặt hàng trước