Keycap Set

Cherry 8008 Dark Keycap – 111 nút, ABS Doubleshot

Giá: 649.000 VNĐ

  • Profile: Cherry
  • Chất liệu: ABS
  • Công nghệ in: Doubleshot
  • Số lượng nút: 111 nút

Cho phép đặt hàng trước