Bàn phím máy tính - Keyboard

Block67 Pro Keyboard Kit – Case Arcrylic CNC, Gasket Mount, Plate PC 1.5mm, Foam PCB EVA 3.5mm, PCB HS, RGB, QMK, hỗ trợ DTB

Giá: 1.250.000 VNĐ

– Case Arcrylic CNC
– Gasket Mount
– Plate PC 1.5mm hỗ trợ stab Plate Mount
– Foam PCB EVA 3.5mm
– PCB HS, RGB, QMK, hỗ trợ DTB
– Tặng kèm Cable
– Extra Foam Kit bao gồm: Foam PCB Poron+Foam Sw Poron
– Cọc trước 500k, hàng về thanh toán phần còn lại

Cho phép đặt hàng trước