Microphone - Mic thu thanh

AVerMedia Live Streamer MIC 330 – AM330 Microphone

Giá: 1.590.000 VNĐ

  • Mic chuyên nghiệp Live Streamer MIC 330 (AM330)
  • Dynamic microphone
  • Định hướng Cardioid

Cho phép đặt hàng trước