Microphone - Mic thu thanh

AVerMedia Live Streamer MIC 330 – AM330 Microphone

Giá: Liên hệ

  • Mic chuyên nghiệp Live Streamer MIC 330 (AM330)
  • Dynamic microphone
  • Định hướng Cardioid