Graphics card - Card đồ họa

ASUS ROG NVLink Bridge 4 Slot

2.500.000 VNĐ

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)