Graphics card - Card đồ họa

ASUS ROG NVLink Bridge 4 Slot

Giá: Liên hệ