Bàn phím máy tính - Keyboard

ASUS ROG Azoth Gaming Keyboard – NX Switch, 75 keys, 3 mode, OLED display

Giá: 6.179.000 VNĐ


> Bàn phím kích thước 75%.
> Smooth Rebound với Gasket Mounted Structure.
> Three-Layered Shock và Sound Absorbing Foam Layers.
> Metallic Top-Cover.
> Hot-Swappable Sockets.
> Pre-Lubed ROG NX Exclusive Gaming Mechanical Switches.
> PBT Double-Shot Keycaps.
> Three-Mode Connectivity.
> High-Speed 2.4Ghz SpeedNova Technology.
> 2” OLED Display Screen với Three-Way Control Knob.
> Dynamic RGB Backlighting.
> Pre-lubed Keyboard Stabilizers.
> Đi kèm Switch Lubing Kit.
> Chiều cao có thể điều chỉnh với ba góc nghiêng.
> Hỗ trợ hệ điều hành Mac/Windows.
> On-The-Fly Macro Recordings.

> Lưu được tới 6 Profiles trên bộ nhớ trong bàn phím.
> 100% Anti-Ghosting & N-Key Rollover.

Cho phép đặt hàng trước