PC - Máy tính đồng bộ

Apple iMac M1 2021 MJV93SA/A – Blue, Apple M1 Chip (8C CPU, 7C GPU), 8GB RAM, 256GB SSD, 24″ 4.5K Retina (4480 x 2520), Mac OS