Bàn phím máy tính - Keyboard

ANGRY MIAO Cyberboard Terminal Base Kit – Plate PC, PCB*3, Carrying Box, stainless steel weight

Giá: 16.890.000 VNĐ

Base Kit bao gồm 

  • Keyboard Case (Dark Poly)
  • Plate (standard version PC)
  • PCB*3 (keyboard PCB, USB PCB, LED PCB)
  • Carrying Box
  • Toolkit – hướng dẫn sử dụng
  • Tạ lưng (stainless steel)

Cho phép đặt hàng trước